ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").
המשתמש רשאי לבטל את הזמנתו אך ורק במקרים ובתנאים הבאים:
לחברה הזכות לבטל עסקה או הזמנה כולה לפי שיקול דעתה, ולמזמין ו/או לכל צד שלישי לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך.
Blacknet.co.il - בניית אתרים